คุณธนกฤต คุปกาญจนา เข้าพบท่านฑูตพาณิชย์กัมพูชา ประจำประเทศไทย ท่านโชคชีวิน ฮัง

คุณธนกฤต คุปกาญจนา เข้าพบท่านฑูตพาณิชย์กัมพูชา ประจำประเทศไทย ท่านโชคชีวิน ฮัง ปรึกษาการลทุนและการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
หัวเชื้อน้ำมัน เมกะดายา และน้ำยาเคมี ในประเทศกัมพูชา ได้รับการต้อนรับ และให้ความร่วมมือย่างดียิ่ง