จากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จากอเมริกาที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 40 ปี ร่วมมือกับ Fujizakura Co.,Ltd. ในการผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลและรักษาเครื่องยนต์ตัวใหม่ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงยิ่งกว่าของคนไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "MEGA DAYA" "MEGA" แปลว่า "ยิ่งใหญ่" และ "DAYA" แปลว่า "พลัง"

 

 		

MEGA DAYA พลังที่ยิ่งใหญ่ พลังเมกะพร้อมก้าวสู่ AEC แล้ววันนี้ พบกันได้ที่สถานีน้ำมัน PT และ คาร์แคร์ชั้นนำทั่วไป เพื่อการทำงานของเครื่องยนต์ที่ดีกว่าที่เคย สุดยอดหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง MEGA DAYA


American’s car expert with 40 year history, joint inventory with Fujizakura Co.,Ltd. For new high performance car care products under name "Mega Daya", "Mega" mean "Powerful" and "Daya" mean "Power"Mega Daya is "Powerful Power"

Step to AEC, visit us at PT gas station and car care. For the best engine performance "Mega Daya fuel conditioner"หัวเชื้อน้ำมันดีเซล หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน หัวเชื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์