หัวเชื้อน้ำมัน MEGADAYA - Joejo built warm up. vol.1 2019

โครงการ Drag No Drugs. Just Say No‼️ กับกิจกรรมแจก #หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับมอเตอร์ไซค์ ที่ สนามแข่งรถ Joejobuilt Udonclub จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา #หัวเชื้อน้ำมันเบนซินสำหรับมอเตอร์ไซค์