คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ได้รับรางวัล คนดีศรีสยาม ประจำปี ๒๕๖๒

คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อน้ำมัน ยี่ห้อ เมกะดายา ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น