รางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 DB TOP AWARDS 2019

คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหารบริษัท บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด รับรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562
กับสินค้าหัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา