ตัวแทนบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหารบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด
กับการเป็นตัวแทนในส่วนของผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา


หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา