ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ติดต่องานบุหรี่ และผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา