ประชุมไตรมาส2 ของบริษัท ซีจีเอ จำกัด และบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด