ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด โดย คุณ เดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผู้บริหารของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณ เอก จันทวิมล