TOP THAI BRANDS 2017 IN HANOI, VIETNAM

ภาพบรรยากาศวันแรกของบูทการแสดงสินค้าหัวเชื้แน้ำมันพลังเมกะ MEGADAYA ทั้งในส่วนของหัวเชื้อน้ำมันเบนซิน หัวเชื้อน้ำมันดีเซลและหัวเชื้อน้ำมันเบนซินสำหรับรถจักรยานยนต์ ,Super Coolant งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-20 August 2017 ณ IEC Exhibition Center Hanoi