TOP THAI BRANDS 2017 IN HO CHI MINH, VIETNAM

ภาพบรรยากาศงาน TOP THAI BRANDS 2017 IN HO CHI MINH, VIETNAM กิจกรรมจัดขึ้นภายในวันที่ 11-14 05 2017 ภายในงานทาง
MEGA DAYA ได้นำผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อน้ำมันพลังเมกะ ได้แก่ หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน หัวเชื้อน้ำมันดีเซล หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น