หัวเชื้อน้ำมันพลังเมกะ (ดีเซล, เบนซิน, มอเตอร์ไซค์)Add To Cart


หัวเชื้อน้ำมัน

หัวเชื้อน้ำมันพลังเมกะเป็นสารปิโตรเคมี ที่เพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ หัวเชื้อน้ำมันจะเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป ที่ท่านเติมกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เกรดระดับพรีเมี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพน้ำมัน ลดเขม่าควันดำ เพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ สตาร์ทติดง่าย ช่วยทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ ตั้งแต่ ถังเก็บ ท่อทางเดิน หม้อกรอง กระทั่งจนถึงหัวฉีดและกระบอกสูบ เมื่อระบบเชื้อเพลิงสะอาดแล้วจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ไม่ติดขัด
หัวเชื้อน้ำมัน

คุณสมบัติของหัวน้ำมันดีเซลพลังเมกะ

 • ช่วยทำความสะอาดหัวฉีด, หม้อกรอง, ถังและท่อทางเดินน้ำมัน
 • ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
 • ลดควันดำจากท่อไอเสีย
 • ลดความฝืดและเพิ่มพลังของเครื่องยนต์
 • ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
 • ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซลทุกชนิด
วิธีใช้ : ผสมในน้ำมันดีเซล อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันดีเซลไม่เกิน 70 ลิตร
(รถปิคอัพ 1 กระป๋องหรือรถบรรทุก 2 กระป๋อง)
ข้อคควรระหวัง : อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ หากสารเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด
ข้อแนะนำ : ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุด
PROPERTIES

 • CLEAN DIESEL INJECTOR, FILTER, FUEL LINE, FUEL TANK
 • IMPROVES ENGINE PERFORMANCE
 • IMPROVES COMBUSTION/IGNITION EFFICIENCY
 • REDUCE FUEL CONSUMPTION
 • REDUCE SMOKE EMISSION
 • RECOMMENDED USE: ADD ON IN TIN (170CC.) TO 70 LITERS DIESEL FUEL & BIODIESEL FUEL
 • PROPERTI

 • Bersihakan DIESEL INJECTOR, FILTER, FUEL LINES, FUEL TANK
 • Meningkatkan PEMBANK/IGNITION EFISIENSI
 • Meningkatkan ENGINE PERFORMANCE
 • MENGURANGI KONSUMSI BAHAN BAKAR
 • MENGURANGI EMISI SMOKE
 • DISARANKAN GUNAKAN: Tambahkan di kaleng (170cc.) sampai 70 liter Solar & Bahan bakar biodiesel